amir urson statistician. a famous criminal crook

amir urson statistician. a famous criminal crook. translation to hebrew:לפי בקשה שהתקבלה להלן תרגום לעברית על מעללי בני הזוג אורסון קרן אורסון ו אמיר אורסון.

אמיר אורסון סטטיסטיקאי. נוכל ידוע המבוקש בישראל ובקנדה

אזרחי קנדה היקרים,

אנו מתכבדים להזהירכם מפני הזוג אורסון אמיר אורסון וקרן אורסון (לשעבר קרן חכים) זוג נוכלים שברחו מישראל לקנדה כשהם מותירים אחריהם חובות רבים הנאמדים בלמעלה מ 10.2 מליון דולר
חובות לבנקים, לרשויות המס ולאנשים פרטיים אותם רימו ועשקו בני הזוג אורסון

בני הזוג אורסון התעללו בישראל בשכניהם ובכל מי שבא איתם במגע (סוחרים, אנשי עסקים, לקוחותיהם ועוד)
בני הזוג אורסון גרמו נזקים כבדים לאנשים תמימים , שרפו את מכוניותיהם , השחיתו וגרמו נזקים כבדים לרכוש ועוד בשל כך מתנהלים כיום נגד בני הזוג אורסון הליכים פליליים רבים וזו בין היתר אחת הסיבות לבריחתם
 מישראל


כיום יש מספר צווי מעצר שהוצאו נגד בני הזוג אורסון והם מבוקשים על ידי משטרת ישראל

אמיר אורסון הנו סטטיסטיקאי ולמיטב ידיעתנו הוא גם הסתבך בפלילים בארצות הברית ובקנדה בשל זיוף מסמכים ממשלתיים ונסיון להשיג תמורתם דברים במרמה

אתר זה הוקם כדי להזהיר את הציבור בקנדה מפני צמד הנוכלים